# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0912.328.611 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
2 0918.968.033 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
3 0911.341.663 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
4 0912.532.033 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
5 0912.397.151 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
6 0912.973.191 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
7 0913.195.933 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
8 0911.341.606 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
9 0911.341.355 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
10 0911.341.733 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
11 0911.341.335 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
12 0916.618.293 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
13 0911.341.394 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
14 0912.198.494 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
15 0911.341.791 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
16 0911.471.575 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
17 0915.014.272 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
18 0913.581.833 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
19 0912.189.373 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
20 0916.976.255 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
21 0911.206.220 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
22 0917.053.411 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
23 0913.512.581 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
24 0916.865.884 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
25 0913.621.693 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
26 0914.087.608 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
27 0913.245.294 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
28 0913.598.582 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
29 0914.10.50.30 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
30 091.8989.442 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
31 0946.239.363 Vinaphone 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0942.414.338 Vinaphone 650,000 đ Sim ông địa Đặt mua
33 0942.1414.50 Vinaphone 650,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
34 0947.83.85.81 Vinaphone 650,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
35 094.77711.85 Vinaphone 650,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
36 094.77755.84 Vinaphone 650,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
37 0947.649.653 Vinaphone 650,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
38 0943.649.653 Vinaphone 650,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
39 0949.595.554 Vinaphone 650,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
40 09.4757.7071 Vinaphone 467,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
41 0948.012.434 Vinaphone 467,500 đ Sim gánh Đặt mua
42 0948.012.933 Vinaphone 467,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
43 0948.456.050 Vinaphone 467,500 đ Sim gánh Đặt mua
44 0949.055.447 Vinaphone 467,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
45 0948.433,242 Vinaphone 467,500 đ Sim gánh Đặt mua
46 0942.010.922 Vinaphone 467,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
47 0946.955.313 Vinaphone 467,500 đ Sim gánh Đặt mua
48 0943.664.030 Vinaphone 467,500 đ Sim gánh Đặt mua
49 0948.773.656 Vinaphone 467,500 đ Sim gánh Đặt mua
50 094.3300.747 Vinaphone 467,500 đ Sim gánh Đặt mua
51 0942.800.414 Vinaphone 467,500 đ Sim gánh Đặt mua
52 0946.779.040 Vinaphone 467,500 đ Sim gánh Đặt mua
53 0947.449.151 Vinaphone 467,500 đ Sim gánh Đặt mua
54 0942.884.101 Vinaphone 467,500 đ Sim gánh Đặt mua
55 0947.299.030 Vinaphone 467,500 đ Sim gánh Đặt mua
56 094.5050.722 Vinaphone 467,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
57 0943.800.474 Vinaphone 467,500 đ Sim gánh Đặt mua
58 0943.544.030 Vinaphone 467,500 đ Sim gánh Đặt mua
59 0941.484.001 Vinaphone 467,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
60 0941.773.001 Vinaphone 467,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
61 0949.767.422 Vinaphone 467,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
62 0947.665.121 Vinaphone 467,500 đ Sim gánh Đặt mua
63 0943.100.344 Vinaphone 467,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
64 0943.400.353 Vinaphone 467,500 đ Sim gánh Đặt mua
65 0945.119.343 Vinaphone 467,500 đ Sim gánh Đặt mua
66 094.7080.722 Vinaphone 467,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
67 0942.944.151 Vinaphone 467,500 đ Sim gánh Đặt mua
68 0943.600.424 Vinaphone 467,500 đ Sim gánh Đặt mua
69 0948.818.344 Vinaphone 467,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
70 0946.722.151 Vinaphone 467,500 đ Sim gánh Đặt mua
71 091.1979.910 Vinaphone 467,500 đ Sim đầu cổ Đặt mua
72 091.1979.880 Vinaphone 467,500 đ Sim đầu cổ Đặt mua
73 0949.228.020 Vinaphone 467,500 đ Sim gánh Đặt mua
74 09.1676.2667 Vinaphone 510,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
75 0915.89.4400 Vinaphone 552,500 đ Sim đầu cổ Đặt mua
76 0915.97.4411 Vinaphone 552,500 đ Sim đầu cổ Đặt mua
77 0915.60.3311 Vinaphone 552,500 đ Sim đầu cổ Đặt mua
78 0949.933.900 Vinaphone 594,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
79 0942.521.739 Vinaphone 594,150 đ Sim thần tài Đặt mua