Sim tiến đơn

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0357.234.456 Viettel 13,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0862.234.345 Viettel 13,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0865.123.567 Viettel 8,499,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0328.234.456 Viettel 6,799,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0377.123.234 Viettel 6,799,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0867.123.234 Viettel 6,799,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0869.333.345 Viettel 5,949,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 079.2333.345 Mobifone 5,099,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0859.333.345 Vinaphone 4,250,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0374.08.3456 Viettel 4,250,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0898.577.789 Mobifone 3,825,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 08.66777.345 Viettel 3,315,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0865.111.567 Viettel 3,315,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0352.777.456 Viettel 3,315,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0399.111.345 Viettel 3,315,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0375.32.0123 Viettel 2,549,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0867.428.789 Viettel 1,870,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0364.397.789 Viettel 1,530,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0944.381.456 Vinaphone 1,275,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0948.529.456 Vinaphone 1,275,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0944.918.456 Vinaphone 1,275,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0944.926.456 Vinaphone 1,275,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0847.234.123 Vinaphone 1,275,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0968.43.1345 Viettel 1,275,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 08.6699.2567 Viettel 1,275,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0865.974.678 Viettel 1,275,000 đ Sim ông địa Đặt mua
27 0941.655.234 Vinaphone 1,105,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 0886.585.456 Vinaphone 1,105,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0981.376.234 Viettel 1,105,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
30 0772.858.456 Mobifone 1,020,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 0862.357.567 Viettel 1,020,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0981.480.234 Viettel 1,020,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
33 0364.352.678 Viettel 1,020,000 đ Sim ông địa Đặt mua
34 07.6681.4456 Mobifone 849,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0844.933.234 Vinaphone 849,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0869.266.567 Viettel 849,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0862.379.567 Viettel 849,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0869.682.567 Viettel 849,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0866.766.567 Viettel 849,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0869.852.234 Viettel 849,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0869.865.234 Viettel 849,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 0868.376.345 Viettel 849,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0772.833.123 Mobifone 765,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0787.925.567 Mobifone 765,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 0772.162.123 Mobifone 679,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
46 0837.565.345 Vinaphone 679,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
47 0848.869.678 Vinaphone 679,150 đ Sim ông địa Đặt mua
48 0866.928.567 Viettel 679,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
49 0866.926.567 Viettel 679,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
50 0862.237.567 Viettel 679,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
51 0368.044.234 Viettel 679,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
52 0343.661.123 Viettel 679,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
53 0868.572.567 Viettel 637,500 đ Sim tiến đơn Đặt mua
54 0865.157.567 Viettel 637,500 đ Sim tiến đơn Đặt mua
55 0865.017.567 Viettel 637,500 đ Sim tiến đơn Đặt mua
56 0926.920.234 Vietnamobile 594,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
57 0866.218.567 Viettel 552,500 đ Sim tiến đơn Đặt mua
58 0336.653.234 Viettel 467,500 đ Sim tiến đơn Đặt mua
59 0343.950.234 Viettel 467,500 đ Sim tiến đơn Đặt mua
60 0397.144.123 Viettel 467,500 đ Sim tiến đơn Đặt mua
61 0354.287.123 Viettel 467,500 đ Sim tiến đơn Đặt mua
62 0842.449.123 Vinaphone 650,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
63 0814.673.123 Vinaphone 650,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
64 0819.930.012 Vinaphone 599,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
65 0942.725.123 Vinaphone 848,300 đ Sim tiến đơn Đặt mua
66 0946.765.123 Vinaphone 1,392,300 đ Sim tiến đơn Đặt mua
67 0886296789 Vinaphone 118,350,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
68 0916.51.2012 Vinaphone 1,528,300 đ Sim đầu cổ Đặt mua
69 0O869.779.345 Viettel 2,414,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
70 0O86.6006.345 Viettel 2,414,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
71 0O86.6060.345 Viettel 2,414,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
72 0O359.789.456 Viettel 3,187,500 đ Sim tiến đơn Đặt mua
73 0O342.6.8.10.12 Viettel 1,105,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
74 0926.953.345 Vietnamobile 510,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
75 0926.952.567 Vietnamobile 714,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
76 0926.952.678 Vietnamobile 850,000 đ Sim ông địa Đặt mua
77 0924.666.123 Vietnamobile 3,871,750 đ Sim tiến đơn Đặt mua
78 0772.104.678 Mobifone 1,462,000 đ Sim ông địa Đặt mua
79 07888.95.567 Mobifone 1,190,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua