Sim Viettel

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 03.9580.9580 Viettel 1,275,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
2 03.8957.8957 Viettel 1,275,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
3 0328.234.456 Viettel 6,799,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 03.8859.8859 Viettel 3,399,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
5 03.3998.9839 Viettel 1,275,000 đ Sim thần tài Đặt mua
6 03.5891.5891 Viettel 1,275,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
7 0396.139.839 Viettel 1,275,000 đ Sim thần tài Đặt mua
8 0386.63.83.63 Viettel 1,275,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0386.139.179 Viettel 17,999,100 đ Sim thần tài Đặt mua
10 03.8363.8363 Viettel 24,181,200 đ Sim gánh Đặt mua
11 097.3336.909 Viettel 849,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
12 0969.778.007 Viettel 764,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
13 0985.904.094 Viettel 679,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
14 0981.297.113 Viettel 679,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
15 097.169.1389 Viettel 1,870,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
16 0962.269.662 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
17 0961.060.363 Viettel 1,275,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0979.622.692 Viettel 1,530,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
19 0966.196.911 Viettel 1,020,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
20 0978.131.434 Viettel 679,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
21 0963.44.1389 Viettel 849,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0968.042.420 Viettel 679,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
23 0969.570.705 Viettel 849,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
24 0963.739.007 Viettel 679,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
25 0963.23.1369 Viettel 1,699,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0962.524.245 Viettel 679,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0977.343.848 Viettel 679,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
28 0985.380.803 Viettel 679,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
29 0976.627.113 Viettel 679,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
30 0972.302.203 Viettel 679,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
31 0987.203.023 Viettel 679,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
32 0961.501.051 Viettel 679,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
33 0973.399.373 Viettel 1,699,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
34 096.135.1389 Viettel 1,699,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 096.52.11389 Viettel 1,275,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0989.911.373 Viettel 467,500 đ Sim đầu cổ Đặt mua
37 0983.525.505 Viettel 849,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
38 0961.883.771 Viettel 467,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
39 0967.992.113 Viettel 679,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
40 0967.842.248 Viettel 552,500 đ Sim đối Đặt mua
41 0985.870.708 Viettel 1,020,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
42 0961.285.007 Viettel 679,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
43 0989.783.007 Viettel 679,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
44 0973.58.4404 Viettel 679,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
45 0967.047.470 Viettel 679,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
46 0967.125.251 Viettel 849,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
47 0978.064.604 Viettel 679,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
48 0966.043.340 Viettel 679,150 đ Sim đối Đặt mua
49 0971.832.382 Viettel 1,275,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
50 0981.99.8191 Viettel 2,125,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
51 0989.557.232 Viettel 552,500 đ Sim đầu cổ Đặt mua
52 0968.755.144 Viettel 467,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
53 098.1919.300 Viettel 552,500 đ Sim đầu cổ Đặt mua
54 0981.877.900 Viettel 552,500 đ Sim đầu cổ Đặt mua
55 0975.771.335 Viettel 552,500 đ Sim đầu cổ Đặt mua
56 0981.808.300 Viettel 552,500 đ Sim đầu cổ Đặt mua
57 0962.995.660 Viettel 552,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
58 0972.700.922 Viettel 552,500 đ Sim đầu cổ Đặt mua
59 0969.899.224 Viettel 467,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
60 0968.033.414 Viettel 467,500 đ Sim gánh Đặt mua
61 0968.277.595 Viettel 552,500 đ Sim gánh Đặt mua
62 0977.119.303 Viettel 552,500 đ Sim đầu cổ Đặt mua
63 09612.89612 Viettel 467,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
64 0972.981.007 Viettel 679,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
65 0983.311.242 Viettel 467,500 đ Sim đầu cổ Đặt mua
66 0984.848.744 Viettel 467,500 đ Sim đầu cổ Đặt mua
67 0971.255.717 Viettel 467,500 đ Sim đầu cổ Đặt mua
68 0984.352.532 Viettel 467,500 đ Sim đầu cổ Đặt mua
69 09.8449.8494 Viettel 679,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
70 0961177661 Viettel 849,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
71 09.76677119 Viettel 849,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
72 0986.6996.37 Viettel 1,020,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
73 0969.169.138 Viettel 1,020,000 đ Sim ông địa Đặt mua
74 0984.54.59.64 Viettel 637,500 đ Sim đầu cổ Đặt mua
75 0965.013467 Viettel 637,500 đ Sim tiến đơn Đặt mua
76 09.668.779.36 Viettel 849,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
77 0974.034578 Viettel 849,150 đ Sim ông địa Đặt mua
78 0968.29.0246 Viettel 1,020,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
79 0967.02468.2 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua