Sim Viettel

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 03.7666.7767 Viettel 3,399,150 đ Sim gánh Đặt mua
2 08.66777.345 Viettel 3,315,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0865.111.567 Viettel 3,315,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0352.777.456 Viettel 3,315,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0399.111.345 Viettel 3,315,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0981.796.798 Viettel 3,230,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
7 0866.887.222 Viettel 2,975,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 0862.69.70.71 Viettel 2,975,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
9 033.56789.27 Viettel 2,975,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
10 033.56789.17 Viettel 2,975,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
11 0969.6996.52 Viettel 2,805,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
12 037.36.30333 Viettel 2,550,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 037.363.0555 Viettel 2,550,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0373.04.3555 Viettel 2,550,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0375.04.3777 Viettel 2,550,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0345.94.6777 Viettel 2,550,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 037.363.1555 Viettel 2,550,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 09.616.616.93 Viettel 2,549,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
19 09.688.866.84 Viettel 2,549,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
20 0867.993.933 Viettel 2,549,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
21 0866.080.090 Viettel 2,549,150 đ Sim gánh Đặt mua
22 03.888999.70 Viettel 2,549,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
23 03.7853.7853 Viettel 2,549,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
24 035.7779995 Viettel 2,549,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
25 0866.48.1222 Viettel 2,549,150 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 0375.32.0123 Viettel 2,549,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0389.49.50.51 Viettel 2,549,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
28 0373.838.878 Viettel 2,549,150 đ Sim ông địa Đặt mua
29 037.62.33388 Viettel 2,549,150 đ Sim kép Đặt mua
30 0396.28.7878 Viettel 2,549,150 đ Sim ông địa Đặt mua
31 0375.32.2929 Viettel 2,549,150 đ Sim gánh Đặt mua
32 0376.29.9898 Viettel 2,549,150 đ Sim gánh Đặt mua
33 0375.31.3838 Viettel 2,549,150 đ Sim ông địa Đặt mua
34 03.3839.6866 Viettel 2,549,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
35 0969.771.711 Viettel 2,380,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
36 0867.662.622 Viettel 2,380,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
37 0968.85.1389 Viettel 2,125,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0989.363.767 Viettel 2,125,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
39 0987.078.708 Viettel 2,125,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
40 0962.269.662 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
41 0967.02468.2 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
42 0978.02468.1 Viettel 2,125,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
43 086.89988.90 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
44 0869.6789.83 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
45 0862.737.838 Viettel 2,125,000 đ Sim ông địa Đặt mua
46 0869.62.22.62 Viettel 2,125,000 đ Sim gánh Đặt mua
47 0866.800.855 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
48 0866.727.767 Viettel 2,125,000 đ Sim gánh Đặt mua
49 0867.727.767 Viettel 2,125,000 đ Sim gánh Đặt mua
50 0865.373.393 Viettel 2,125,000 đ Sim gánh Đặt mua
51 0865.737.757 Viettel 2,125,000 đ Sim gánh Đặt mua
52 0866.191.393 Viettel 2,125,000 đ Sim gánh Đặt mua
53 0362.92.83.83 Viettel 2,125,000 đ Sim gánh Đặt mua
54 0862.822.826 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
55 086.22266.82 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
56 08622.88622 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
57 0862.626.882 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
58 0862.668.226 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
59 086.52.89886 Viettel 2,125,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
60 0352.9999.56 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
61 03.59999.775 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
62 086.23456.11 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
63 086.23456.10 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
64 033.56789.02 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
65 03.666777.82 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
66 03.888333.92 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
67 0365.038.078 Viettel 2,125,000 đ Sim ông địa Đặt mua
68 097.169.1389 Viettel 1,870,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
69 09.65.75.85.90 Viettel 1,870,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
70 0981.771.711 Viettel 1,870,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
71 0869.879.798 Viettel 1,870,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
72 03.39.9898.39 Viettel 1,870,000 đ Sim thần tài Đặt mua
73 03.5891.5891 Viettel 1,870,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
74 0396.139.839 Viettel 1,870,000 đ Sim thần tài Đặt mua
75 0386.63.83.63 Viettel 1,870,000 đ Sim gánh Đặt mua
76 0388.239.639 Viettel 1,870,000 đ Sim thần tài Đặt mua
77 0366.336.836 Viettel 1,870,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
78 0383.336.836 Viettel 1,870,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
79 0369.698.968 Viettel 1,870,000 đ Sim lộc phát Đặt mua