Sim Viettel

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0978.02468.1 Viettel 2,125,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
2 0961.62.63.44 Viettel 1,275,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
3 0961.62.63.82 Viettel 1,275,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
4 09.65.75.85.90 Viettel 1,870,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
5 09.6789.6251 Viettel 637,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
6 097.4567.627 Viettel 637,500 đ Sim đầu cổ Đặt mua
7 096.1234.951 Viettel 637,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
8 0969.3456.41 Viettel 765,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
9 096.1234.320 Viettel 849,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
10 097.2345.273 Viettel 849,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
11 096.1234.619 Viettel 849,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
12 0966.0123.60 Viettel 849,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
13 0964.3456.04 Viettel 849,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
14 0968.4567.50 Viettel 849,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
15 0972.4567.40 Viettel 849,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
16 0971.4567.24 Viettel 849,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
17 0967.4567.43 Viettel 849,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
18 0962.5678.53 Viettel 849,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
19 0971.5678.46 Viettel 849,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
20 0971.5678.43 Viettel 849,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
21 0971.5678.06 Viettel 849,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
22 096.6789.471 Viettel 849,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
23 0965.1234.72 Viettel 1,020,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
24 0984.3456.10 Viettel 1,020,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
25 0965.3456.27 Viettel 1,020,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
26 0977.4567.63 Viettel 1,020,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
27 0986.4567.21 Viettel 1,020,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
28 098.24567.10 Viettel 1,020,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
29 0964.4567.74 Viettel 1,020,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
30 096.56788.74 Viettel 1,020,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
31 0965.5678.71 Viettel 1,020,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
32 0971.5678.04 Viettel 1,020,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
33 096.27.67894 Viettel 1,020,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
34 0983.6789.42 Viettel 1,020,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
35 0976.4.6789.4 Viettel 1,020,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
36 0962.5678.04 Viettel 1,189,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
37 097.6789.213 Viettel 1,275,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
38 0978.2345.84 Viettel 1,275,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
39 0986.2345.80 Viettel 1,275,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
40 0971.6789.63 Viettel 1,530,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
41 096.23456.40 Viettel 1,699,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
42 096.23456.85 Viettel 8,499,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
43 0961.002.799 Viettel 849,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
44 0961.004.399 Viettel 849,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
45 0961.003.499 Viettel 849,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
46 0966.379.169 Viettel 680,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
47 0983.379.169 Viettel 680,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
48 0962.562.086 Viettel 679,150 đ Sim lộc phát Đặt mua
49 0961.711.007 Viettel 680,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
50 0966.989.652 Viettel 765,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
51 0975.7989.52 Viettel 849,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
52 0971.98.99.52 Viettel 849,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
53 0969.6996.52 Viettel 2,805,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
54 0969.896.113 Viettel 1,360,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
55 09.636.636.24 Viettel 849,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
56 09789.686.52 Viettel 849,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
57 09.645.645.96 Viettel 679,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
58 09.724.724.22 Viettel 849,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
59 09.670.670.11 Viettel 849,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
60 09.687.687.95 Viettel 849,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
61 0966.966.791 Viettel 849,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
62 09.792.792.90 Viettel 1,275,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
63 09.796.796.91 Viettel 1,275,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
64 09.636.636.72 Viettel 1,360,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
65 09.696.696.84 Viettel 1,699,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
66 09.616.616.93 Viettel 2,549,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
67 09.737.737.92 Viettel 1,699,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
68 0966.171.141 Viettel 1,020,000 đ Sim gánh Đặt mua
69 0965.300.344 Viettel 1,020,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
70 0971.5533.53 Viettel 1,275,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
71 0971.88.44.84 Viettel 1,275,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
72 0968.00.22.20 Viettel 1,530,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
73 0968.00.55.50 Viettel 1,530,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
74 0965.51.11.51 Viettel 1,530,000 đ Sim gánh Đặt mua
75 0981.771.711 Viettel 1,870,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
76 0968.94.44.94 Viettel 1,530,000 đ Sim gánh Đặt mua
77 0981.480.234 Viettel 935,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
78 0981.376.234 Viettel 1,020,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
79 0968.43.1345 Viettel 1,275,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua