Sim Viettel

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0866.78.79.80 Viettel 3,399,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
2 03.6464.7474 Viettel 3,399,150 đ Sim gánh Đặt mua
3 03.7666.7767 Viettel 3,399,150 đ Sim gánh Đặt mua
4 08.66777.345 Viettel 3,315,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0865.111.567 Viettel 3,315,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0352.777.456 Viettel 3,315,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0399.111.345 Viettel 3,315,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0981.796.798 Viettel 3,230,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
9 0962.623.236 Viettel 3,116,100 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0345.678.784 Viettel 2,975,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
11 0376.68.69.70 Viettel 2,975,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
12 0988.127.137 Viettel 2,975,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
13 0977.318.328 Viettel 2,975,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
14 0961.861.618 Viettel 2,975,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
15 0987.046.056 Viettel 2,975,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
16 096.2299.228 Viettel 2,975,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
17 0345.6788.54 Viettel 2,975,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
18 0345.678.764 Viettel 2,975,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
19 08.686.686.52 Viettel 2,975,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
20 08.6699.3952 Viettel 2,975,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
21 08.686.686.90 Viettel 2,975,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
22 08.669.669.90 Viettel 2,975,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
23 0866.887.222 Viettel 2,975,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0862.69.70.71 Viettel 2,975,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
25 033.56789.27 Viettel 2,975,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
26 033.56789.17 Viettel 2,975,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
27 037.36.30333 Viettel 2,550,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 037.363.0555 Viettel 2,550,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0373.04.3555 Viettel 2,550,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0375.04.3777 Viettel 2,550,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 0345.94.6777 Viettel 2,550,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 037.363.1555 Viettel 2,550,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 0363.686.636 Viettel 2,549,150 đ Sim gánh Đặt mua
34 0969.6996.52 Viettel 2,549,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
35 09.616.616.93 Viettel 2,549,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
36 09.688.866.84 Viettel 2,549,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
37 03.888999.70 Viettel 2,549,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
38 03.7853.7853 Viettel 2,549,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
39 035.7779995 Viettel 2,549,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
40 0866.48.1222 Viettel 2,549,150 đ Sim tam hoa Đặt mua
41 0375.32.0123 Viettel 2,549,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 0389.49.50.51 Viettel 2,549,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
43 0373.838.878 Viettel 2,549,150 đ Sim ông địa Đặt mua
44 037.62.33388 Viettel 2,549,150 đ Sim kép Đặt mua
45 0396.28.7878 Viettel 2,549,150 đ Sim ông địa Đặt mua
46 0375.32.2929 Viettel 2,549,150 đ Sim gánh Đặt mua
47 0376.29.9898 Viettel 2,549,150 đ Sim gánh Đặt mua
48 0375.31.3838 Viettel 2,549,150 đ Sim ông địa Đặt mua
49 03.3839.6866 Viettel 2,549,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
50 0976.296.962 Viettel 2,125,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
51 0982.751.761 Viettel 2,125,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
52 0982.332.382 Viettel 2,125,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
53 0966.538.548 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
54 0981.82.83.93 Viettel 2,125,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
55 0977.703.713 Viettel 2,125,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
56 0375.77.4953 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
57 0981.638.636 Viettel 2,125,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
58 0977.399.663 Viettel 2,125,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
59 0962.696.595 Viettel 2,125,000 đ Sim gánh Đặt mua
60 0982.6688.93 Viettel 2,125,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
61 0973.455.465 Viettel 2,125,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
62 0976.636.993 Viettel 2,125,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
63 0968.85.1389 Viettel 2,125,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
64 0969.771.711 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
65 086.89988.90 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
66 0869.6789.83 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
67 0362.92.83.83 Viettel 2,125,000 đ Sim gánh Đặt mua
68 086.22266.82 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
69 08622.88622 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
70 0862.626.882 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
71 0862.668.226 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
72 086.52.89886 Viettel 2,125,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
73 0352.9999.56 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
74 03.59999.775 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
75 086.23456.11 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
76 086.23456.10 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
77 033.56789.02 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
78 03.666777.82 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
79 03.888333.92 Viettel 2,125,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua