Sim Viettel

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 09.636.636.72 Viettel 1,360,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
2 09.696.696.84 Viettel 1,699,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
3 09.616.616.93 Viettel 2,549,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
4 09.737.737.92 Viettel 1,699,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
5 0966.171.141 Viettel 1,020,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0965.300.344 Viettel 1,020,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
7 0971.5533.53 Viettel 1,275,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
8 0971.88.44.84 Viettel 1,275,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
9 0968.00.22.20 Viettel 1,530,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
10 0968.00.55.50 Viettel 1,530,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
11 0965.51.11.51 Viettel 1,530,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0967.55.51.51 Viettel 1,870,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0981.771.711 Viettel 1,870,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
14 0968.94.44.94 Viettel 1,530,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0981.480.234 Viettel 935,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
16 0981.376.234 Viettel 1,020,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
17 0968.43.1345 Viettel 1,275,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0981.796.798 Viettel 3,230,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
19 09.688.866.84 Viettel 2,549,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
20 097.152.9889 Viettel 3,399,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
21 0971.663.633 Viettel 3,399,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
22 097.1199889 Viettel 6,799,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
23 096.9999.661 Viettel 8,499,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
24 0983.88.52.52 Viettel 8,499,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
25 09.6776.6676 Viettel 10,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 08627.18627 Viettel 679,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
27 08623.68623 Viettel 679,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
28 08627.18627 Viettel 679,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
29 08623.68623 Viettel 679,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
30 08621.18621 Viettel 679,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
31 0865.771.447 Viettel 425,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
32 08.667.687.82 Viettel 425,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
33 08.667.668.93 Viettel 425,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
34 0869.768.681 Viettel 425,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
35 08.667766.97 Viettel 679,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
36 0867.678.575 Viettel 552,500 đ Sim gánh Đặt mua
37 0869.2266.95 Viettel 552,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
38 0866.646.994 Viettel 637,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
39 08.667755.60 Viettel 425,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
40 08.665599.31 Viettel 425,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
41 086.7755.772 Viettel 425,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
42 0867.700.117 Viettel 425,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
43 08.667755.80 Viettel 425,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
44 08.665599.18 Viettel 425,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
45 08.667755.23 Viettel 425,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
46 0869.666.220 Viettel 425,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
47 086.8877002 Viettel 425,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
48 08.6677.6673 Viettel 552,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
49 086.7700776 Viettel 552,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
50 086.7755.991 Viettel 679,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
51 08.6969.1551 Viettel 679,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
52 0869.062.620 Viettel 425,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
53 0867.472.427 Viettel 425,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
54 0867.450.405 Viettel 425,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
55 0867.508.580 Viettel 425,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
56 0867.167.176 Viettel 679,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
57 0867.081.810 Viettel 425,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
58 0869.267.672 Viettel 679,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
59 0867.576.765 Viettel 679,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
60 0867.765.657 Viettel 679,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
61 0868.67.22.67 Viettel 849,150 đ Sim tiến đơn Đặt mua
62 0868.913.552 Viettel 552,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
63 0869.176.552 Viettel 552,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
64 0869.62.12.52 Viettel 552,500 đ Sim gánh Đặt mua
65 0867.50.3952 Viettel 552,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
66 0868.37.5152 Viettel 552,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
67 0868.27.5152 Viettel 552,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
68 086.9898.152 Viettel 552,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
69 0868.67.3952 Viettel 552,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
70 08.6677.67.52 Viettel 552,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
71 08.699.698.52 Viettel 552,500 đ Sim giá rẻ Đặt mua
72 0865.86.3952 Viettel 679,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
73 0868.21.5152 Viettel 679,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
74 0868.15.3952 Viettel 679,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
75 0868.9866.52 Viettel 679,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
76 0868.9668.52 Viettel 679,150 đ Sim giá rẻ Đặt mua
77 0868.886.152 Viettel 1,020,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
78 0865.88.3952 Viettel 1,020,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua
79 086.88998.52 Viettel 1,020,000 đ Sim giá rẻ Đặt mua