Sim Lặp

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0996.68.98.98 Gmobile 10,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0983.88.52.52 Viettel 8,499,150 đ Sim đầu cổ Đặt mua
3 0375.19.39.39 Viettel 6,375,000 đ Sim thần tài Đặt mua
4 0355.78.39.39 Viettel 6,375,000 đ Sim thần tài Đặt mua
5 0384.33.3939 Viettel 5,525,000 đ Sim thần tài Đặt mua
6 0354.99.39.39 Viettel 5,525,000 đ Sim thần tài Đặt mua
7 0799.59.9595 Mobifone 5,099,150 đ Sim gánh Đặt mua
8 0899.86.52.52 Mobifone 5,099,150 đ Sim gánh Đặt mua
9 0375.30.8686 Viettel 4,250,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
10 0369.83.93.93 Viettel 3,399,150 đ Sim gánh Đặt mua
11 03.6464.7474 Viettel 3,399,150 đ Sim gánh Đặt mua
12 0396.28.7878 Viettel 2,549,150 đ Sim ông địa Đặt mua
13 0375.32.2929 Viettel 2,549,150 đ Sim gánh Đặt mua
14 0376.29.9898 Viettel 2,549,150 đ Sim gánh Đặt mua
15 0375.31.3838 Viettel 2,549,150 đ Sim ông địa Đặt mua
16 0362.92.83.83 Viettel 2,125,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0375.30.6969 Viettel 1,699,150 đ Sim gánh Đặt mua
18 0374.30.3636 Viettel 1,699,150 đ Sim gánh Đặt mua
19 0794.29.2828 Mobifone 765,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0794.22.6363 Mobifone 765,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0794.22.5757 Mobifone 765,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0782.80.25.25 Mobifone 679,150 đ Sim gánh Đặt mua
23 0944.94.5151 Vinaphone 679,150 đ Sim gánh Đặt mua
24 081.225.56.56 Vinaphone 679,150 đ Sim gánh Đặt mua
25 0868.11.14.14 Viettel 637,500 đ Sim gánh Đặt mua
26 083.242.25,25 Vinaphone 467,500 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0776.83.32.32 Mobifone 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0708.91.82.82 Mobifone 1,190,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0765.14.85.85 Mobifone 1,190,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0773.05.74.74 Mobifone 986,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 077.565.14.14 Mobifone 986,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 070.445.20.20 Mobifone 1,258,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0764.17.35.35 Mobifone 1,190,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0773.89.94.94 Mobifone 1,258,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0768.04.48.48 Mobifone 986,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 07.75.06.75.75 Mobifone 1,551,250 đ Sim gánh Đặt mua
37 0768.74.46.46 Mobifone 986,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0776.15.03.03 Mobifone 986,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0769.64.84.84 Mobifone 1,882,750 đ Sim gánh Đặt mua
40 0775.98.14.14 Mobifone 986,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0789.92.01.01 Mobifone 1,122,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0776.70.13.13 Mobifone 1,394,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0768.73.63.63 Mobifone 1,882,750 đ Sim gánh Đặt mua
44 0764.35.65.65 Mobifone 2,656,250 đ Sim gánh Đặt mua
45 0765.92.90.90 Mobifone 1,882,750 đ Sim gánh Đặt mua
46 0765.92.96.96 Mobifone 2,987,750 đ Sim gánh Đặt mua
47 0763.99.94.94 Mobifone 1,882,750 đ Sim gánh Đặt mua
48 0708.93.74.74 Mobifone 986,000 đ Sim gánh Đặt mua
49 0708.90.82.82 Mobifone 1,122,000 đ Sim gánh Đặt mua
50 07.74.07.47.47 Mobifone 4,092,750 đ Sim gánh Đặt mua
51 0765.92.78.78 Mobifone 2,435,250 đ Sim ông địa Đặt mua
52 0765.93.25.25 Mobifone 1,258,000 đ Sim gánh Đặt mua
53 093.667.13.13 Mobifone 1,882,750 đ Sim gánh Đặt mua
54 0936.95.13.13 Mobifone 1,661,750 đ Sim gánh Đặt mua
55 0706.19.92.92 Mobifone 1,551,250 đ Sim gánh Đặt mua
56 0902.11.51.51 Mobifone 4,092,750 đ Sim đầu cổ Đặt mua
57 0936.13.53.53 Mobifone 2,987,750 đ Sim gánh Đặt mua
58 0933.14.54.54 Mobifone 3,319,250 đ Sim gánh Đặt mua
59 0898.01.41.41 Mobifone 3,319,250 đ Sim gánh Đặt mua
60 0934.27.54.54 Mobifone 1,394,000 đ Sim gánh Đặt mua
61 0898.26.50.50 Mobifone 1,882,750 đ Sim gánh Đặt mua
62 0859.06.23.23 Vinaphone 986,000 đ Sim gánh Đặt mua
63 0836.07.08.08 Vinaphone 2,656,250 đ Sim gánh Đặt mua
64 0856.64.65.65 Vinaphone 2,435,250 đ Sim gánh Đặt mua
65 0839.46.91.91 Vinaphone 1,258,000 đ Sim gánh Đặt mua
66 0853.77.93.93 Vinaphone 1,882,750 đ Sim gánh Đặt mua
67 0853.77.97.97 Vinaphone 2,766,750 đ Sim gánh Đặt mua
68 0853.77.70.70 Vinaphone 1,882,750 đ Sim gánh Đặt mua
69 0853.77.75.75 Vinaphone 2,214,250 đ Sim gánh Đặt mua
70 0853.77.82.82 Vinaphone 1,882,750 đ Sim gánh Đặt mua
71 0853.77.84.84 Vinaphone 1,661,750 đ Sim gánh Đặt mua
72 0853.77.85.85 Vinaphone 1,882,750 đ Sim gánh Đặt mua
73 0853.77.87.87 Vinaphone 2,987,750 đ Sim gánh Đặt mua
74 0853.77.92.92 Vinaphone 1,882,750 đ Sim gánh Đặt mua
75 0827.06.36.36 Vinaphone 2,435,250 đ Sim gánh Đặt mua
76 0859.04.31.31 Vinaphone 1,122,000 đ Sim gánh Đặt mua
77 0839.92.7575 Vinaphone 1,122,000 đ Sim gánh Đặt mua
78 0836.31.17.17 Vinaphone 1,258,000 đ Sim gánh Đặt mua
79 0839.34.70.70 Vinaphone 1,258,000 đ Sim gánh Đặt mua